وب سایت دکتر شیرین قاسمی

طراحی و توسعه وب سایت

 پروژه طراحی سایت دکتر شیرین قاسمی

در سال ۱۳۷۹ در رشته دندانپزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین مشغول به تحصیل شد.در سال ۱۳۸۱ رتبه اول علوم پایه دانشگاه را کسب کرد و در سال ۱۳۸۵ با مدرک دکترای دندانپزشکی عمومی از دانشگاه فارغ التحصیل گردید و در شهر کرج مشغول به فعالیت شد.در سال ۱۳۸۹ در رشته تخصصی ترمیم و زیبایی دانشگاه علوم پزشکی پذیرفته شد و در سال ۱۳۹۲ ان را به اتمام رسانید سپس در همان سال با رتبه چهارم کشوری مدرک بورد تخصصی خود راکسب نمود.

پیش نمایش زنده